You are here:
موزه علوم طبیعی بهاباد

اهداف

نامه الکترونیک چاپ PDF

اهداف و وظایف:

1-آموزش عینی علوم تجربی: مهمترین هدفی که این موزه در برنامه کاری خود دارد ،آموزش عینی علوم تجربی در سطوح مختلف (از دبستان تا دانشگاه )، می باشد.

نحوه آموزش :فراگیران پس از بازدید از سالنهای موزه و بیان توضیحات کلی در رابطه با نمونه های هریک از سالنها،با تأکید بر محتوای آموزشی هر مقطع،به کارگاه آموزشی هدایت می شوند.در کارگاه آموزشی پس از نمایش تصاویر و فیلمهای مربوط به محتوای آموزشی کتاب درسی،حتی المقدور نمونه های مربوطه نیز در اختیار فراگیران قرار می گیرد.تا فرایند مشاهده،حس وتجربه کامل شود.

این موزه در نظر دارد تا در آینده نزدیک به عنوان ((قطب آموزش عینی کشور در علوم طبیعی)) به فرزندان میهن اسلامی خدمت نماید.

2- ایجاد مرکز پژوهشی در زمینه علوم تجربی:با ظرفیتهای ایجاد شده در موزه در بعد گردآوری نمونه ها به شیوه علمی ،کتب تخصصی و حضور کارشناس ،این موزه می تواند مکانی مناسب جهت فعالیت دانش پژوهان علوم تجربی باشد.این موزه قصد دارد با ایجاد هیئت علمی ودیگر زیر ساختهای دیگر در آینده نزدیک تبدیل به آموزشکده عالی آموزش عینی علوم تجربی تبدیل شود تا بتواند در بعد وسیع آموزشهای خود را از سطح دبستان تا دانشگاه به فرزندان این کشور بزرگ ارائه دهد.

3- طراحی و ایجاد باغ گیاه شناسی در جوار موزه:انشاءالله با پتانسیلهای موجود ،در آینده نزدیک این مرکز جهت ارائه خدمات علمی در زمینه علوم تجربی ،ایجاد باغ گیاه شناسی کویری   را با رویکرد آموزشی تحقیقی در دست مطالعه دارد.

4- جاذبه گردشگری :این موزه می تواند به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری شهرستان ،نقش خود را در جذب گردشگر ایفا نماید.این موزه به عنوان یک مرکز تفریحی – علمی ،می تواند برای عموم مردم منطقه وگردشگران ساعتی نشاط آور را فراهم آورد.