You are here:

تاریخچه

نامه الکترونیک چاپ PDF

این موزه که زیر مجموعه آموزش وپرورش می باشد، در سال 1377 در محل دبیرستان شهید رفیعیان بهاباد آغاز به کار کرد.ابتدا نمونه های معدودی در دفتر دبیرستان نگهداری می شد.که با تلاش زیاد به ابعاد 3*7 در گوشه دبیرستان به این امر اختصاص یافت ونمونه ها به این مکان منتقل شد.

تعداد نمونه ها اندک بود واین اتاق 21 متری برای نمونه ها بزرگ می نمود.تا حدی که تکمیل نمودن این فضا از نمونه های مختلف که در عین حال بعد آموزشی نیز داشته باشد،یکی از دغدغه های بزرگ مسؤل موزه بود.دیری نپاییدکه به لطف خداوند بزرگ نمونه های مختلف که اغلب آنها از نوع آبزیان بودند به موزه اضافه شدند.وهنوز یک سال نگذشته بود ،که فضای مذکور دیگر گنجایش نمایش نمونه ها را نداشت.وتلاشها دوباره برای گسترش ساختمان ویا انتقال نمونه ها به جای وسیعتر ،آغاز گشت.

تا سرانجام موزه به سالنی هشتاد متری در یکی از مدارس شهر منتقل شد.فضا تقریبا چهار برابر شده بود وپیش بینی می شد که تا پنج سال آینده مشکلی از این بابت پیش نیاید. ولی باز هم بعد از گذشت دو سال به دلیل تراکم بالای نمونه ها ،موزه به مدرسه دیگری منتقل شد.و هم اکنون این موزه در ساختمان سابق هنرستان قدس مستقر می باشد.

موزه علوم طبیعی بهاباد

موزه علوم طبیعی بهاباد

موزه علوم طبیعی بهاباد

موزه علوم طبیعی بهاباد