You are here:

نظر شما در مورد سایت چیست؟

تعداد رای دهندگان:
479
نخستین رای:
جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
آخرین رای:
سه شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۱

نظر شما در مورد سایت چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
343 71.6%
خوب
81 16.9%
متوسط
55 11.5%