You are here:

نظر شما در مورد سایت چیست؟

تعداد رای دهندگان:
483
نخستین رای:
جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
آخرین رای:
يكشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۸

نظر شما در مورد سایت چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
346 71.6%
خوب
81 16.8%
متوسط
56 11.6%