You are here:

آموزش عینی در سال جاری

نامه الکترونیک چاپ PDF

 

آموزش عینی در سال جاری:

طی نیمسال تحصیلی جاری يك هزار و پانصد  دانش آموز مقطع ابتدایي شهرستان بهاباد از موزه  بازديد نموده اند و  برنامه آموزش عینی در درس علوم تجربی  برای آنها اجرا شده است .  شایان ذکر است از بهمن ماه آموزش عینی علوم تجربی مقطع راهنمایی  و زیست شناسی وزمین شناسی متوسطه آغاز شده است