You are here:

آبزیان خزر وآبهای داخلی

این سالن شامل ،ماهیان شمال (آکواریوم های با نوار مشکی) ،ماهیان آبهای داخلی (آکواریوم های با نوارنقره ای) و اورنومنتال (تزیینی وارداتی) (آکواریوم های با نوار سبز) می باشد. تعداد ماهیان،148 نمونه می باشد. این موزه در بخش آبزیان یکی از موزه های غنی کشور محسوب می باشد.به طوری که در بخش آبزیان شمال ، موزه دوم کشور محسوب می شود.موزه علوم طبیعی بهاباد توانسته است بیش از 95 درصد آبزیان شمال را گردآوری نموده و به شکل فیکس شده در معرض نمایش بگذارد

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مجموعه تصاویر 1 Administrator 2950